Comanda CD online
amazon.com iTunes  
chitară & electronice
În Prefaţa la celebrele Essercizi per gravicembalo publicate la Londra în 1738 (în fapt, chiar primele treizeci de sonate din numerotarea lui Kirkpatrick) Scarlatti îndemna: “Cititorule, indiferent dacă eşti diletant sau cunoscător, nu aştepta să găseşti în aceste compoziţii învăţăminte adânci, ci mai degrabă o ingenioasă snoavă artistică menită să te familiarizeze cu măreţia muzicii (...) Priveşte-le, aşadar, cu mai multă omenie şi cu mai puţin simţ critic şi astfel plăcerea ta va fi mai mare”. Aceste cuvinte, extrase din unul dintre cele doar 2 texte ce ne-au rămas scrise de Domenico Scarlatti însuşi, ni se par foarte potrivite aici. Predoslovie la acest nou proiect în care Maxim Belciug şi Vlaicu Golcea prezintă muzică veche în hăinuţe noi, electronice, numai bune de purtat la suflet.
Anonim sec. XVI
Maxim Belciug | Vlaicu Golcea
Domenico Scarlatti
Maxim Belciug | Vlaicu Golcea
Francesco da Milano
Maxim Belciug | Vlaicu Golcea